Terms and Conditions

Ved køb hos LokalUpdate Eventproductions accepteres også nedenstående handelsbetingelser. GENERELT Ordrebekræftelse fremsendes digitalt sammen med en samarbejdsaftale – når denne er returneret i underskrevet stand, er ordren endelig og bindende fra begge parter. AFBESTILLING Ved underskrift af samarbejdsaftalen bekræfter begge parter (arrangøren og LokalUpdate Eventproductions) at oplysningerne i aftalen er korrekte. Samarbejdsaftalen kan med underskrift kun annulleres af arrangøren mod betaling af 50% af aftalens pris frem til 48 timer før arrangementet og 80% af aftalens pris ved annullering kortere end 48 timer før arrangementets start. LokalUpdate Eventproductions kan kun annullere samarbejdsaftalen frem til 48 timer før arrangementet. Umiddelbart efter arrangementet fremsendes en faktura fra LokalUpdate Eventproductions. Denne skal betales senest 7 dage efter modtagelsen. BETALING OG BETALINGSFRIST Betaling skal ske inden fristens udløb. Betalingen skal ske digitalt – ingen kontanter modtages. Der er 7 dages betalingsfrist på fakturaer fra LokalUpdate Eventproductions. Ved manglende betaling udsendes 1. og 2. rykker hvorefter sagen overgår til en inkassovirksomhed. COPYRIGHT Fotografier og videooptagelser er underkastet loven om copyright og ophavsret. Det er fotograf og producer der har rettighederne til produktionen, selv om kunden har betalt for opgaven. Hvis der skal klippes om i materialet efterfølgende – eller det skal bruges til andet formål end beskrevet i samarbejdsaftalen, skal denne revideres, før materialet må bruges. MUSIKVEDERLAG Det er kundens ansvar at indrapportere eventuel brug af musik på produktionen til Koda/Gramex. LokalUpdate Eventproductions kan derfor ikke stilles til ansvar for musikbrug.